• Mai te waharoa ki te akomanga 

      Aranui, Jessica; Biddle, TeUrikore; Renata, Hohepa (2016-10)
      Pōhiri: Student and staff engagement in Te Ao Māori Maia Maori centre Maori student support centre and kaitiaki of Te Noho Kotahitanga marae Tika, Pono, Aroha Role: Marae Kaitiaki Marae booking, events and operations ...